Vores netværk

Vi er en del af et selvejende netværk som kalder sig NET5.

Bestående af:

Børneinst. Valbyhøj (vugge og børnehave)

Børneinst. Tryllefløjten (vugge og børnehave)

Børneinst. Spindegården (vugge og børnehave)

Børneinst. Barnets hus (vugge)

Børneinst. Børnehaven på Blankavej (Børnehave)

 

Net5 er et forholdsvis nyt netværk, så vi er i proces og udvikling. Lederne af de 5 inst. mødes en gang om ugen til fælles sparring og drøftelse.

Vores vision er, at net5 skal blive et netværk på tværs af institutionerne, hvor pædagoger kan mødes og hente viden og sparring til den pædgogiske praksis.

Sprogpædagognetværk er i gang. Her samles de sprogansvarlige fra institutionerne og udveksler viden og praksis.

Flere netværk skal udvikles.

Bestyrelserne er også i gang og har holdt 1 møde indtil videre.