Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er en stor del af den daglige praksis i børnehaven, og som vi vægter højt. Forældrene kender deres barn bedst, og derfor er det vigtigt, at vi har tillid til hinanden, så vi kan have en åben dialog omkring barnet. Vores fokus vil altid være på barnets trivsel og udvikling.