Teams

 

I børnehaven er der 2 teams/stuer med 33 børn og 4 fast voksne i hvert team.

Stuerne har samme størrelse og er næsten indrettet ens.

Vi samarbejder meget på tværs både for at børn og voksne kender hinanden, men også for at lære af hinanden og udvikle os sammen.