Teams og børnegrupper

 

I børnehaven er der 2 teams med 2 grupper i hvert team.

Team1:

Pindsvinene (3-4 årige)

Muldvarperne (3-4 årige)

Team2:

Humlebierne (3-4 årige)

SFO aspiranter (5 årige)

Teamet samarbejder også på tværs med hinanden eksempelvis om morgen og i eftermiddagstimerne.

Da børnehaven er forholdsvis lille så kender alle voksne og børn hinanden. Dette ser vi som en styrke.