Om Institutionen

Børnehaven i Praksis

Mulvarp, pindsvin, humlebi & sfo aspiranter

På Blankavej har vi aldersopdeling.

Vi har 3 små grupper med 3 og 4 årige

børn, og vi har en stor gruppe med 5 årige.

Jeres barn vil blive tilknyttet en af grupperne,

når han/hun starter. Når barnet

nærmer sig 5 år overflyttes barnet til

sfo aspiranterne.

Dette får I selvfølgelig besked om I god tid.

Når vi har aldersopdelte grupper, kan vi

bedre tilrettelægge de pædagogiske

aktiviteter til børnene.

Grupperne kan ligeledes bedre organisere

de pædagogiske lærings/legezoner og

indtænke børnemiljøet. Der tænkes over

hvilket legetøj, der stimulerer leg og læring,

så det indgår i det pædagogiske rum.

Hver gruppe har en opslagstavle, hvor I kan

se mere om gruppens aktiviteter mm.

Vi tager på ture så ofte som muligt i

nærmiljøet omkring Valby.