Om Institutionen

Vi arbejder i 2 teams med 33 børn i hvert. Børnene er i mange aktiviteter delt op i mindre grupper.

Vi hedder solstuen og stjernestuen.

Vi arbejder ud fra vores værdigrundlag. Hvor vi vægter at se og høre det enkelte barn og dets forskellighed. Vi følger barnets spor og optagethed.

Vi arbejder med børnefælleskaber og legezoner i vores praksis.

Vores grundsyn er, at vi skal støtte barnet i at udvikle sociale, personlige og sproglige kompetencer i alt hvad vi gør sammen og med børnene.