legeplads
legeplads
legeplads
legeplads
legeplads
legeplads
legezoner
Vi laver pizza til frokost
en af grupperne
Dokumentation i børnehøjde
pædagogiske læreplaner
Pædagogiske læreplaner
Multirum med klatrevæg og tumlemulighed
Lære og legezoner i gangen
Vi øver og tæller trin
Velkommen til Børnehaven på Blankavej

Vi er en selvejende børnehave med 66 børn.  Børnehaven er oprindelig startet i 1945 i Timotheus kirken, men i 1958 flyttede børnehaven til Blankavej, som ligger i det gamle Valby. Heraf kommer navnet Timotheus, men kalder vi os Børnehaven på Blankavej.

Vi arbejder i 2 teams men i 4 mindre grupper: Muldvarpene, Pindsvinene, Humlebierne og Sfo aspiranter.

Vi arbejder med en fast struktur, hvor hver gruppe har planlagte aktiviteter (turdag, rytmik, leg og kreativitet).

Vi har fokus på det pædagogiske læringsmiljø, og indretter derfor hele børnehaven udfra et udviklings- og læringsperspektiv.

Vi arbejder bevidst med nærvær, sprog og fællesskab, og vi ser hvert barn som deres egen lille unikke person.

Vi arbejde med at være på gulvet for at iagttage børns leg og samspil, så vi bedre kan støtte og guide børn i deres lege relationer.

Vi UGLER alle børn og arbejder med Marte Meo elementer.

Kærlighed, omsorg, tryghed, tillid og forskellighed er begreber, som vi arbejder med hver dag. Vi vil give vores børn de bedste forudsætninger for at trives, udvikle og lære, mens de er hos os.

Hvis du er blevet inspireret og nysgerrig så kig endelig videre her på siden.

God fornøjelse ind i vores verden.

 

I børnehaven lægger vi stor vægt på at møde barnet i øjenhøjde
ET FÆLLES GRUNDLAG HANDLER OM FÆLLESFORSTÅELSE AF BLANDT ANDET

DANNELSE – LEG – DET GODE BØRNELIV – BØRNEFÆLLESSKABER- OG LÆRINGSMILJØER I DAGINSTITUTIONEN.

BARNET OG BARNDOMMEN HAR EN VÆRDI I SIG SELV.

VI FORBEREDER IKKE BARE TIL SKOLEN MEN TIL LIVET

VI SER BØRNENE SOM AKTIVE MEDSKABERE TIL EGEN LÆRING OG LEGEN SOM EN DEL AF BØRNS DANNELSESPROCES.