Velkommen til Børnehaven på Blankavej

Vi er en selvejede børnehave med 66 børn.  Børnehaven er oprindelig startet i 1945 i Timotheus kirken, og i 1958 flyttede børnehaven til Blankavej, som ligger i det gamle Valby. Heraf kommer navnet Timotheus, i daglig tale kalder vi os Børnehaven på Blankavej.

Vi arbejder i 2 teams med 33 børn i hvert team. Teamsne hedder Solstuen og Stjernestuen.

Vi arbejder med en fast struktur, hvor børnene i mange aktiviteter er delt op i mindre grupper. Turgrupper, Rytmikgrupper, Fødselsdagsgrupper m.m.

Vi arbejder ud fra vores værdigrundlag:

  Nærvær- Vores kerneydelse ( vi skaber trygge rammer for vores børn, ved at være tilstede, høre og ser barnet

  Rummelighed- Plads til mangfoldighed, plads til uenighedskultur

  Åbenhed: Imødekommende ( alle skal føle sig velkomne)

  Fællesskab: Alle har ret til at være en del af fællesskabet.

Vi arbejder med pædagogiske pejlemærker og læreplanstemaerne

På hjemmesiden her, kan du finde information omkring børnehaven og dens personale. God fornøjelse.

I børnehaven lægger vi stor vægt på at møde barnet i øjenhøjde
ET FÆLLES GRUNDLAG HANDLER OM FÆLLESFORSTÅELSE AF BLANDT ANDET

DANNELSE – LEG – DET GODE BØRNELIV – BØRNEFÆLLESSKABER OG LÆRINGSMILJÆØER I DAGINSTITUTIONEN.

BARNET OG BARNDOMMEN HAR EN VÆRDI I SIG SELV.

VI FORBEREDER IKKE BARE TIL SKOLEN MEN TIL LIVET

VI SER BØRNENE SOM AKTIVE MEDSKABERE TIL EGEN LÆRING OG LEGEN SOM EN DEL AF BØRNS LÆRINGSPROCES.