Sprogarbejde på Blankavej

Tidlig indsat styrker barnets sociale liv

På Blankavej arbejder vi med sprog gennem hele dagen. Sproget åbner muligheder for at møde andre mennesker og blive mødt og forstået.

Elementer fra UGLE er grundværdier i vores sprogarbejdet. Vi har fokus på øjenhøjde, gentagelser, turtagning mm.

Vi har nærværende leg som en fast aktivitet i løbet af en uge. Nærværende leg er hvor de voksne er på gulvet sammen med børnene. Hvor de voksne iagttager børnenes leg. Hvor de er nærværende sammen med børnene og støtter børnene i samspillet og relationen.

De voksne UGLEr alle børn igennem dagen.

Derudover bruger vi dialogisk læsning. Bøger vælges nøje og læses gentagne gange, hvor efter børnene selv putter ord på det læste og er medskabere af historien.

Vi bruger rim og remser og vi synger med børnene. Vi laver sanglege, hvor vi øver fagter og ord.