På Blankavej kan alle pædagoger sprogvurder. Vi har valgt dette, fordi vi prioriterer relationen og kendskabet til barnet, når sprogtesten foretages.

Vi sprogtester barnet i 3 års alderen, hvis vi er usikre på barnets sprogforståelse. Forældrene inddrages omkring dette.

Ofte henvender forældrene sig selv hvis de har en bekymring.