Pædagogisk tilsyn

Hvert år kommer den pædagogiske konsulent fra kommunen på et aftalt besøg i institutionen, hvor den pædagogiske konsulent observerer dagligdagen på stuerne.

På baggrund af observationerne holdes efterfølgende et dialogmøde med konsulenten, leder, pædagoger og en forældre fra bestyrelsen, hvor praksis og observationer drøftes igennem.

Konsulenten laver efterfølgende en tilsyns rapport, hvor institutionen bedømmes udfra 3 termer (Vedligehold, tilpas eller ny indsats)

Institutionen kan søge sparring hos konsulenten i forhold til rapporten.