Grundværdier

Vores mission er at skabe de bedste forudsætninger for alle børn i børnehaven på Blankavej.

Vi arbejder ud fra vores værdigrundlag:

  •   Nærvær: Vores kerneydelse ( vi skaber trygge rammer for vores børn, ved at være tilstede, høre og ser barnet)
  •   Rummelighed: Plads til mangfoldighed (selvom vi er forskellige, skal alle have en plads i fællesskabet.)
  •   Åbenhed: Imødekommende ( alle skal føle sig velkomne)
  •   Fællesskab: Alle har ret til at være en del af fællesskabet

Vores værdigrundlag læner sig derfor meget op af vores pædagogiske læreplaner som er beskrevet under læreplaner.

Vi ser børn som små mennesker med egne ressourcer og egenskaber. Vi skal som voksne hjælpe og støtte barnet i at udvikle dem i samspillet med omgivelserne.

Sproget er i sig selv en værdi, når barnet er i udvikling. Vi bruger UGLE strategier og har stort særlig fokus på, hvordan vi taler med og til barnet. Hvordan vores mimik og kropssprog er.  Barnet skal mødes i en anerkendende tone og mødes i øjenhøjde. Derfor er vi ofte nede på gulvet sammen med børnene.

Vores børn skal dannes, lære og udvikle sig hver dag.

.