Grundværdier

Vores mission er at skabe de bedste forudsætninger for alle børn i børnehaven på Blankavej.

Vi arbejder ud fra vores værdigrundlag:

  •   Nærvær: Vores kerneydelse ( vi skaber trygge rammer for vores            børn ved at være tilstede, høre og ser barnet)
  •   Rummelighed: Plads til mangfoldighed (selvom vi er forskellige, skal     alle have en plads i fællesskabet.)
  •   Åbenhed: Imødekommende ( alle skal føle sig velkomne)
  •   Fællesskab: Alle har ret til at være en del af fællesskabet. Vi arbejder    med nærværende leg igennem hele dagen.

Vores værdigrundlag læner sig derfor meget op af vores pædagogiske læreplaner (den nye styrkede læreplan).

Vi ser børn som små mennesker med egne ressourcer og egenskaber. Vi skal som voksne hjælpe og støtte barnet i at udvikle dem i samspillet med omgivelserne.

Vi har meget fokus på sprogarbejdet i børnehaven for gennem sprog skabes menig, dannelse og udvikling. Vi bruger UGLE strategier og har stort særlig fokus på, hvordan vi taler med og til barnet. Hvordan vores mimik og kropssprog er.  Barnet skal mødes i en anerkendende tone og mødes i øjenhøjde. Derfor er vi ofte nede på gulvet sammen med børnene.

Vores børn skal dannes, lære og udvikle sig hver dag.

.