Legeaftaler

Vi ser gerne at der skabes legefællesskaber på tværs af teamsene og i hvert team. Vi hænger en seddel op på opslagstavlen hvor forældrene kan skrive sig på, så der kan laves aftaler jer forældrene imellem.

Elementer af et godt legefællesskab:

  • Barnet får mulighed for at få en ven på besøg og vise sit hjem frem.
  • Barnets får mulighed for at lege hjemme med ven, hvilket giver nogle andre legemuligheder.
  • Barnet danner relationer udenfor børnehaven.
  • Forældresamarbejdet styrkes