Skolegruppe

Skolegruppen er for de børn som skal starte i skole det kommende skoleår.

Gruppen samles 3 gange om ugen i formiddagstimerne og spiser også frokost sammen. Gruppen har en fast tur dag, hvor forskellige ting besøges.

Gruppen arbejder på tværs af teams, hvor de ældste børn mødes. Vi vægter det sociale samspil, og at gruppen har deres eget "rum", hvor nye venskaber kan opstå og mødes.

Gruppen arbejder med små opgaver som bla. begrebslæring via leg, og de øver særligt konfliktløsning via små dramaøvelser.

De øver sig i selvstændighed, så som at gå på toilettet selv, vente på tur, huske beskeder, snøre sko, ro til fordybelse i emner, færdselsregler og meget mere.

 

Der holdes et forældremøde i efteråret, hvor vi fortæller lidt om det at være i en skolegruppe. Hvis muligt holdes dette møde i samarbejde med Ålholm skole. Der kan forekomme hjemme/øve opgaver som forældrene skal træne derhjemme.