Ressourceteam

Ressourceteam er et panel af fagpersoner, som vi samarbejder med.

Der holdes 2-3 møder om året i NET5, hvor ressourceteamet deltager. Her tages relevante emner op til faglig drøftelse.

Ressourceteamet har også sin daglige gang i børnehaven, når de indkaldes til møder omkring f.eks. sprogstimulering.

Fagpersoner fra teamet tilbyder ind imellem forældrekurser.