Generelt

Vi forventer, at I som forældre altid vil samarbejde omkring jeres barns trivsel.

Derfor er det også vigtig, at I som forældre giver tilsagn til, at vi må hente hjælp fra andre fagpersoner (ressourceteam), hvis der er behov for dette. Det vil dog altid ske i samråd med jer.

Primærpædagogen vil altid rette henvendelse til jer, hvis der er bekymring omkring jeres barn.

Vi har ligeledes tilknyttet en socialrådgiver til børnehaven, som I også kan bruge, hvis I får brug for det.

TOPI:

Topi er Københavns kommunes måling af børns trivsel i dagtilbud. Vi bruger også TOPI her i børnehaven. Her gennemgåes alle børn 2 gange om året (efteråret og foråret). Hvis det giver anledning til bekymring, vil vi ofte have spottet det længe inden og derfor kontaktet jer.

 

Bilag
Læs her om TOPI