Velkommen til den studerende

Vi glæder os til, at du som studerende skal være i vores børnehave.

Du vil inden, du starter i børnehaven få tildelt en praktikvejleder samt hvilket team du bliver tilknyttet.

Hvis du er 1 års studerende, skal du være i børnehaven i en kortere periode. Der vil blive lagt 1 introduktionsmøde samt 1 møde i midten af praktikforløbet samt 1 afsluttende møde.

Din praktikvejleder vil vejlede dig i dagligdagen. Hun vil ligeledes anvise dig relevante fagbøger, som vi bruger i arbejdet.

Hvis du er 2 eller 3 års studerende, skal du være her i ½ år og vil indgå som en del af det pædagogiske personale dog med vejledning og støtte fra din praktikvejleder. Selve praktikforløbet aftales med din vejleder, og der vil være et opsamlingsmøde ca. en gang om måneden.

 

Bilag